Category: pbt2

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi vermiyor 4

İranlı LGBTİ+ hakları savunucusu ölüm cezasına mahkum edildi Uluslararası Af Örgütü Artık, giderek yoksullaşanülkeler, yoksulluğun giderilmesini isteme hakkınave sürdürülebilir bir kalkınmayıisteme hakkına sahiptirler. Bunlar güvence altınaalınmış; ancak, yaptırımları,henüz ortaya konulamamıştır. Bunlar,şüphesiz ki, bu anlamda, bir temenni mahiyetindedir;ümit ediyoruz ki, bunların da yaptırımlarıolacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama,öncelikle, çevre sorununun, sosyoekonomik ve kültürelboyutlarıyla bütünlük içerisindeele alınması…